Giải cứu giao thông đường sắt

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:20

Có hai vấn đề chính đặt ra: tại sao phải giải cứu và giải cứu như thế nào? Câu hỏi này xuất phát từ hiện trạng đường sắt...

Read More

“Bão giá” khiến động lực tăng trưởng cũng thay đổi

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:19

Đầu tư công có nguy cơ đình trệ trước “cơn bão" giá thép và nhiều vật liệu xây dựng khác. Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng cần thiết kế động lực tăng trưởng mới khi động lực tăng trưởng đến từ đầu tư công bị giảm sút...

Read More