Depth of Market - DOM

Độ sâu thị trường Depth of Market - DOM có ý nghĩa gì?

Submitted by admin on Tue, 04/06/2021 - 21:27
Table of contents

Độ sâu thị trường (tiếng Anh: Depth of Market - DOM) là một cửa sổ hiển thị số lượng lệnh mua và lệnh bán đang mở cho một loại tiền tệ hoặc chứng khoán ở các mức giá khác nhau.

Độ sâu thị trường (Depth of Market - DOM)

Định nghĩa

Độ sâu thị trường trong tiếng Anh là Depth of Market, viết tắt là DOM.

Độ sâu của thị trường - DOM là một cửa sổ hiển thị số lượng lệnh mua và lệnh bán đang mở (open buy and sell orders) cho một loại tiền tệ hoặc chứng khoán ở các mức giá khác nhau.

Ý nghĩa

- Độ sâu thị trường là một thước đo cung cấp dấu hiệu về tính thanh khoản của một loại chứng khoán hoặc tiền tệ cụ thể.

- Độ sâu thị trường cung cấp cho nhà đầu tư tính thanh khoản của chứng khoán ở các mức giá khác nhau. Nhà đầu tư quan sát dự liệu từ độ sâu thị trường nhằm giải mã nhu cầu thị trường.

Liên hệ thực tiễn

- Dữ liệu về độ sâu thị trường thường có sẵn và được cung cấp miễn phí bởi hầu hết các Sàn giao dịch. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhà đầu tư phải trả phí để được cung cấp những dữ liệu này.

- Độ sâu của dữ liệu thị trường còn được gọi là sổ lệnh (bảng giá) vì nó hiển thị các lệnh đang chờ xử lí của chứng khoán hoặc tiền tệ. Sổ lệnh ghi lại danh sách người mua và người bán quan tâm đến một chứng khoán cụ thể. Ngoài ra còn có công cụ/hệ thống khớp lệnh sử dụng sổ lệnh để xác định giao dịch nào có thể được thực hiện.

Ví dụ

Nếu một nhà giao dịch đang theo dõi cổ phiếu A, người đó có thể xem xét các giao dịch mua và bán dựa trên độ sâu của thị trường.

Cổ phiếu A hiện giao dịch ở mức 1$. Khối lượng cổ phiếu ở các lệnh mua đang mở ở các mức giá 1,05$, 1,08$, 1,10$ và 100$ lần lượt là 250, 250, 125, 100.

Trong khi đó, khối lượng cổ phiếu ở các lệnh mua đang mở ở các mức giá thấp hơn giá hiện tại 0,98$, 0,95$ và 0,93$, 0,92$ lần lượt là 50, 40, 10, 10.

Nhìn vào xu hướng này, nhà giao dịch có thể xác định rằng thị trường đang định giá cổ phiếu A sẽ cao hơn một chút. Được trang bị kiến thức này, người giao dịch có thể quyết định liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để nhảy vào và mua, bán hoặc thực hiện các hành động khác hay không.

Trên thực tế, nhà đầu tư nên kết hợp sử dụng độ sâu thị trường với các công cụ phân tích kĩ thuật khác để đưa ra dự đoán về xu hướng của thị trường.

Currency Tags

Add new comment