Rally - một đợt tăng giá và đặc trưng của Rally

Rally - một đợt tăng giá và đặc trưng của Rally

Submitted by admin on Tue, 04/06/2021 - 21:23
Table of contents

Thuật ngữ "Rally" trong tiếng Việt có thể hiểu là một đợt tăng giá. Rally là một giai đoạn tăng giá duy trì liên tục của giá cổ phiếu, trái phiếu hoặc chỉ số.

Rally

Định nghĩa

Thuật ngữ "Rally" trong tiếng Việt có thể hiểu là một đợt tăng giá. Rally là một giai đoạn tăng giá duy trì liên tục của giá cổ phiếu, trái phiếu hoặc chỉ số.

Sự vận động của giá có thể xảy ra trong cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá. Rally trong thị trường giá lên được gọi là "Bull market rally" và Rally trong thị trường giá xuống được gọi là "Bear market rally". Tuy nhiên, một đợt tăng giá (Rally) thường sẽ theo sau một giai đoạn giá phẳng hoặc giá giảm.

Đặc trưng của Rally

- Một đợt tăng giá được tạo ra bởi sự gia tăng đáng kể của cầu, trong đó cầu tăng là kết quả của dòng vốn đầu tư lớn vào thị trường. Điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư hô giá cao hơn trong những phiên giao dịch. Độ dài hoặc cường độ của một đợt tăng giá phụ thuộc vào độ sâu của người mua cùng với áp lực bán mà họ phải đối mặt.

- Ví dụ, nếu có một nhóm người mua lớn nhưng rất ít nhà đầu tư sẵn sàng bán, chính điều này sẽ dẫn đến đợt tăng giá (Rally). Tuy nhiên, nếu cùng một nhóm người mua lớn được khớp với một lượng người bán tương tự, đợt tăng giá có thể sẽ ngắn và sự biến động giá là rất nhỏ.

Liên hệ thực tiễn

- Thuật ngữ "Rally" được sử dụng một cách lỏng lẻo khi đề cập đến sự dao động đi lên trong thị trường.

- Một đợt tăng giá trong ngày giao dịch có thể là 30 phút đầu tiên của ngày giao dịch trong đó sự dao động giá tiếp tục đạt mức cao mới, trong khi đó nhà quản lí danh mục đầu tư của một quĩ hưu trí lớn có thể coi quí cuối cùng là một đợt tăng giá, ngay cả khi năm trước đó là thị trường giá xuống.

- Rally có thể được xác nhận bởi các chỉ báo kĩ thuật khác nhau. Oscillator bắt đầu giả định tình trạng mua quá mức. Các chỉ báo xu hướng bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng. Hành động giá bắt đầu hiển thị đỉnh cao hơn với khối lượng giao dịch lớn và đáy cao hơn với khối lượng giao dịch thấp. Mức kháng cự giá bị tiếp cận và vượt qua.

*Oscillator là một loại chỉ báo dao động giữa các mức cụ thể và giá trị của nó sẽ thay đổi theo thời gian.

Currency Tags

Add new comment