Intermarket Spread - rủi ro chênh lệch giá liên thị trường

Intermarket Spread - rủi ro chênh lệch giá liên thị trường

Submitted by admin on Tue, 04/06/2021 - 21:33
Table of contents

Chênh lệch giá liên thị trường (tiếng Anh: Intermarket Spread) là chiến lược mua hợp đồng tương lai hàng hóa với tháng giao ngay nhất định đồng thời bán hợp đồng tương lai hàng hóa liên quan mật thiết có cùng tháng giao ngay.

Chênh lệch giá liên thị trường

Khái niệm

Chênh lệch giá liên thị trường trong tiếng Anh là Intermarket Spread.

Chênh lệch giá liên thị trường là chiến lược giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai hàng hóa. 

Khi sử dụng chiến lược này, nhà giao dịch sẽ mua đồng thời hợp đồng tương lai hàng hóa với tháng giao ngay nhất định sau đó bán hợp đồng tương lai hàng hóa liên quan mật thiết với cùng tháng giao ngay hay tháng đáo hạn. 

Mục tiêu của chiến lược chênh lệch giá liên thị trường là thu lợi từ những thay đổi trong khoảng trống giữa giá tương lai của hai loại hàng hóa. Hợp đồng tương lai hàng hóa là thỏa thuận mua hoặc bán một lượng hàng hóa được xác định trước với một mức giá cụ thể vào một ngày cụ thể trong tương lai.       

Đặc điểm

Chiến lược chênh lệch giá liên thị trường sử dụng một sàn giao dịch để hoàn thành mức chênh lệch. Chiến lược giao dịch chênh lệch giá tương lai liên quan đến việc giao dịch đồng thời các vị thế mua và vị thế bán, các chân chênh lệch. 

Ý tưởng nền tảng của các chiến lược này là giảm thiểu rủi ro khi chỉ nắm giữ một vị thế mua hoặc bán, được thực hiện để tạo ra giá trị giao dịch ròng tổng thể dương hay còn gọi là chênh lệch dương. 

Chiến lược chênh lệch giá liên thị trường chỉ việc đặt vị thế mua hợp đồng tương lai của một mặt hàng và vị thế bán hợp đồng tương lai của một mặt hàng khác với cả hai chân có cùng tháng đáo hạn.

Một ví dụ về chênh lệch giá liên thị trường tương lai hàng hóa là giả sử một nhà giao dịch mua hợp đồng tương lai ngô đáo hạn vào tháng năm đồng thời bán hợp đồng tương lai gia súc đáo hạn cũng vào tháng năm. 

Lợi nhuận tốt nhất tiềm năng sẽ đến nếu giá hàng hóa cơ sở của vị thế mua tăng và giá vị thế bán giảm. 

Rủi ro giao dịch Chênh lệch giá liên thị trường 

Giao dịch sử dụng chênh lệch giá liên thị trường ít rủi ro hơn vì nó giao dịch mức chênh lệch giữa hai mức giá thực hiện chứ không phải sở hữu hoàn toàn một vị thế tương lai. 

Các thị trường có liên quan có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng với một nhánh của mức chênh lệch bị ảnh hưởng nhiều hơn so với nhánh còn lại. 

Hiểu biết các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường như các mô hình giá theo mùa và giá lịch sử rất cần thiết để giao dịch chênh lệch giá liên thị trường.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần có khả năng nhận ra những thay đổi tiềm năng trong chênh lệch cũng là một điểm quan trọng.   

Rủi ro khác của giao dịch chênh lệch giá liên thị trường là hai nhánh chênh lệch có thể di chuyển theo hướng ngược lại với hướng nhà giao dịch mong đợi. Ngoài ra, yêu cầu kí quĩ thường thấp hơn do tính e ngại rủi ro của chiến lược này.   

Các Chiến lược chênh lệch hàng hóa khác

Các hình thức hợp đồng chênh lệch hàng hóa khác chênh lệch giá liên thị trường gồm có:

 - Chênh lệch nội thị trường được tạo ra khi chiến lược dàn trải kì hạn (Calendar spread), có nghĩa là nhà giao dịch có vị thế mua và vị thế bán hợp đồng tương lai với cùng một hàng hóa cơ sở. 

Các hợp đồng có cùng giá thực hiện nhưng thời gian đáo hạn vào tháng khác nhau.

 - Chênh lệch liên sàn sử dụng các hợp đồng có tài sản cơ sở là các hàng hóa tương tự nhưng trên các nền tảng sàn giao dịch khác nhau. 

Chúng có thể là chênh lệch nội thị trường với các tháng khác nhau hoặc chênh lệch có cùng tháng đáo hạn.  

Currency Tags

Add new comment