VietinBank đã dành gần 100 tỉ đồng cùng Chính phủ, địa phương phòng, chống dịch Covid-19

Đến nay, VietinBank đã ủng hộ gần 100 tỉ đồng để góp thêm nguồn lực cùng Chính phủ, địa phương đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhân dân trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Source
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ngan-hang/
Published
Sun, 04/11/2021 - 17:05