Lo đầu tư “vỡ trận” vì... giá thép

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:16

Theo tính toán, tỷ trọng chi phí thép xây dựng chiếm từ 12% - 16% trong tổng giá trị công trình. Nếu giá thép biến động 10%, giá công trình tăng thêm 1%... Như vậy, tới thời điểm hiện tại, giá trị công trình tăng thêm hơn khoảng 4%...

Read More